Op vrijdag 12 juni staat de algemene ledenvergadering gepland. Aanvang 20.00 uur!
Op deze avond kan je als lid je stem laten horen!

We hopen op een hoge opkomst en natuurlijk alvast een mooi jubileum en toernooi gewenst!

Het bestuur