Spartaanse bal staat er niet goed op!!

Volgende deelnemer was de kanteletine cq. keuken van Spartanen. Bij de eerste aanblik op de prijslijst prijkte al het bedrag van € 3,00. Daar dit het hoogste bedrag tot nog toe is, waren de verwachtingen direct hoog. Daarbij kunnen we direct duidelijk zijn: deze werden niet waar gemaakt!! Teveel ‘plastic’ elementen in de bal, er moest teveel gekauwd worden. Daarnaast was de presentatie bij voorbaat al matig, in een plastic bakje gepropt en ook de smaak was pover. Al met al van de scorende verenigingen is Spartanen momenteel de rode lantaarndrager!

bbsss